STRATEJİMİZ

Stratejimiz

Schengen pharma’nın faaliyetlerinin sürdürülebilir olması stratejimizin temel unsurunu oluşturur.Kaliteli iş sonuçları elde edebilmemiz açısından ; ekonomik büyümeyi sağlamakla birlikte toplumsal sorumluluklarımızı dengelemek stratejimize yön verir.

Sorumlu iş uygulamaları iş yapış stratejimiz açısından önemli bir unsurdur.

Ürün yönetimi stratejimiz ; ürünlerimizi tercih eden bireylere yüksek kaliteli ve güvenli ürünler temin etmek , değişen ve gelişen ihtiyaçlarını gözeterek , bu ihtiyaçların hızla karşılanması için azami hassasiyeti göstermektir . Tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımızla bu stratejimize uygun hareket etmeyi amaçlarız.