İK POLİTİKAMIZ

İK Politikamız

İnsan Kaynakları Sistemleri'nde kuruluşumuzun stratejik planı ve hedefleri ile sektörümüzün büyümesine paralel olarak hızlı ve beklenen kalitede insan gücü ve organizasyonun oluşturulmasını sağlayarak, takım çalışmasına yatkın, değişime ve yenilikçiliğe açık bir kurum kültürünü yönetmek amacıyla;

Strateji ve hedefler doğrultusunda İnsan Kaynakları Planlaması'nı yapar,  yetkinlik bazlı objektif yöntemler kullanarak “Doğru İşe Doğru İnsan” ilkesiyle Seçme ve Yerleştirme sürecinde fırsat eşitliğini esas alırız.

Çalışanlarımızın yetkinliklerini ve yaratıcılıklarını geliştirmek, sürekliliğini sağlamak amacıyla etkin Eğitim ve Geliştirme programları uygularız.

Çalışanlarımızın performansını objektif yöntemlerle ölçer, en iyi performanslarını göstermeleri için bölüm ve kuruluş hedefine olan katkısını ve gelişim potansiyellerini destekleriz.

Yeni çalışma modelleri ve uygun iş ortamlarıyla çalışanlarımızın tüm potansiyellerini en verimli şekilde kullanmalarını sağlarız.

Çalışanlarımızı başarıya yönlendirir, katılımcılığını artırmak amacıyla bireysel ve takım çalışmalarını destekler ve ödüllendiririz.

Çalışanlarımızın motivasyonunu artıran, bütünlük ve etkileşimi sağlayan organizasyonlar, sosyal ve kültürel faaliyetlerle kurum içi iletişimi güçlendiririz.

Ortak amaçları paylaştığımız çalışanlarımızın ailelerini de başarımızın bir parçası olarak görürüz.

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kanun ve tüzükler dikkate alınarak, güvenli bir iş ortamında çalışılması için gerekli önlemleri alırız.

Çalışanlarımızın  koşullarını mümkün olduğunca iyi hale getirmek ; yetenek ve deneyimlerinden yararlanmak öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır.     

Her bir çalışan tarafından şirketin başarısına yapılan katkıyı, çalışanların temel ücretlerine eklenen, performansa dayalı prim ödeme sistemiyle ödüllendiririz. Tüm çalışanlar için performansa dayalı bir ücretlendirme yapısı geliştirilmiştir. Performans bağlantılı primler, hem kurumsal hem de kişisel performansa dayanır.

Ücret ve esnek haklar uygulamalarımızda Schengen Pharma’nın iş değerlendirme sistemini baz alarak, adil, yüksek performansı ödüllendiren ve piyasada rekabetçi konumunu sürdüren şeffaf bir politika izleriz.